Line Boogaerts


2014, Sep-

view on the waterside'view on the waterside' was a site-specific installation, created for the exhibition 'the city performed' with works of Maryam Najd, Lisa Vlaemminck, Line Boogaerts. Selected by curator Michel Dewilde, TRIENNALE BRUGES.
groupexhibition in Bruges, Belgium


more infoinstallation, video

About the work (Dutch only!)Glazen plaatjes in de vorm van vensterglas refereren naar Brugge als enkel decor, facade, waar niets achter te zien is, waar niemand meer woont.
Enkel commercie en museum. Er is geen privé meer, er is geen grens meer tussen privé en openbare ruimte, alles wordt openbare ruimte.
- In de installatie zijn elementen van Brugge verkleind weergegeven, op schaal, zoals de "glazen vensters" en de flatscreens.
In de realiteit zie je de vensters altijd klein, vanop een afstand. Het schaal-aspect verwijst naar Brugge als decor, als achtergrond.
De reflecties van de stad in het water zijn in het klein geënsceneerd. Met de video die op de flatscreen te zien is, boven de glazen bak en de projectie in de glazen bak eronder wil ik de setting van Brugge met zijn weerspiegelingen op schaal opnieuw oproepen.

De glazen bak.
Vertrekpunt is mijn fascinatie voor het water dat door Brugge stroomt. De reflecties van de huizen en de vensters in de Reien, de weerspiegelingen van het water in de vensters. Deze elementen heb ik in de installatie verwerkt.
Vertrekpunt is ook een eerder werk "Bruges la morte", 2013.
Met "Bruges la morte" heb ik aan de hand van tekeningen en een video ik de discussie rond het paviljoen van Toyo Ito in Brugge weergegeven.
In het werk van Toyo Ito speelde het water een belangrijke rol.
"The pavilions design offered new ways of observing, reflecting and moving. It forced people to watch the historic surroundings from a different point of view. It was a piece of blurring art that enhances the sensing of the surroundings and the environment through a floating floor, transparent construction and reflecting water pond." Author: Matthias Van Rossen, Published: 14 November 2013
http://archipelvzw.be/nl/agenda/460/afbraak-paviljoen-brugge

Wat betekent water in de stad? Het beweegt en is tegelijkertijd altijd hetzelfde, het is tijdloos, wist en is een toegangsweg, het water spoelt elementen weg die "onzuiver" zijn.
Het refereert aan de discussie over wat er bewaard moet worden en wat niet in Brugge.

De projectie op de papieren vormen die in het water liggen, bestaat uit een video opgenomen van een hand die van onderuit oude en nieuwe raamkozijnen tekent. Ook de vormen van het Toyo Ito paviljoen worden onderzoekend getekend. Het vormt een brug tussen het eerder werk "bruges-la-morte" en dit nieuwe werk.
Door de projectie van de video lijkt de hand te tekenen op de papieren vormen in het water.

Door de vormen te tekenen onderzoek ik ze. Door ze over elkaar te schuiven onderzoek ik wat er past in de context van Brugge. Dat refereert aan de discussies in Brugge over hoe oude en nieuwe in elkaar passen, een discussie die actueel blijft.

Vanuit het perspectief van water bekeken, van onderuit, veranderlijk, stroomt.


19/38

Next project: → Through the glass

Previous project: ← A fogged lens

installation view